Business Development voor Management en Medewerkers: Troaching

Het standaard trainen is niet voldoende effectief. Met troaching (een combinatie van trainen en coachen) wordt de focus gelegd op duurzaam verbeteren van vaardigheden. Daarbij zijn alle trainingen gebaseerd op het Action Based Learning principe. Dat betekent dat deelnemers tijdens de workshop direct aan de slag gaan met de verworven kennis en vaardigheden.

De voordelen voor jou en jouw organisatie zijn:

Meer Resultaat

Ervaring vanuit de praktijk

Flexibel & Maatwerk

Wat is Troaching?

De Troaching-methodiek is een effectief oefenproces gericht op het verbeteren van een gewenste vaardigheid van een team en/of individu. De troaching gebeurt altijd doelgericht en is opgebouwd uit een afgewogen mix van theorie en praktische oefeningen. 

Binnen het oefenen is er aandacht voor de persoonlijke gevoelens, de individuele wensen en de behoeften van de deelnemers. Het gaat hier immers om het aansluiten bij wat de groep deelnemers nodig heeft. Alleen dan kan Personal Business Development zijn vruchten afwerpen!

Troaching kan ingezet worden op vele onderwerpen gericht op business development. De volgende thema’s (niet limitatief) zijn inzetbaar:

  • Professioneel Accountmanagement
  • Succesvol Onderhandelen
  • Slagvaardig Netwerken 
  • Effectief Communiceren
  • Professioneel Adviseren
  • Effectief Presenteren

Deze bedrijven gingen je voor:

Bij Forgo.nl hebben we de kracht van troaching - de synergetische combinatie van trainen en coachen - omarmd om duurzame verbeteringen in vaardigheden te realiseren. Onze aanpak, geworteld in Action Based Learning, zorgt ervoor dat deelnemers niet alleen nieuwe kennis opdoen, maar deze ook direct in de praktijk brengen. Hier zijn enkele succesverhalen van bedrijven die met onze troaching-methodiek aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt.

  • De vraag was om meer commerciële gerichtheid in de verschillende Perstorp-teams te realiseren. De aanpak was maatwerk en is met succes internationaal uitgerold (zowel in Azie, USA als in Europa).

  • De vraag was om meer commerciële gerichtheid in de verschillende Perstorp-teams te realiseren. De aanpak was maatwerk en is met succes internationaal uitgerold (zowel in Azie, USA als in Europa).

Klaar om aan de slag te gaan met Troaching?

Wil jij aan de slag met het realiseren van groei voor jouw organisatie? Hieronder lees je hoe het proces van aanvraag tot executie er uitziet