Business Development voor Key Accounts: Masterplanner

Effectief relatiebeheer en key accountmanagement krijgen steeds meer aandacht. Begrijpelijk, want een relatief klein aandeel van de klanten is verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet. Onze Masterplanner-methodiek wordt ingezet om effectieve key accountplannen te maken.

De voordelen voor jou en je organisatie:

Meer resultaat

Kwalitieve & uitvoerbare activiteiten

Gemak & snelheid in accountplanning

Wat is Masterplanner?

Masterplanner is een methodiek om tot succesvolle Key Accountplanning te komen. Met een doordacht en krachtig framework worden alle nodige stappen doorlopen om succesvolle business partnerships te realiseren. Deze stappen zijn achtereenvolgens:

  1. Accountprofiel – scherp in beeld brengen Key Account
  2. Account Analyse – onze huidige performance bij het Key Account
  3. Confrontatiematrix – waar kan onze organisatie de business met de klant versterken 
  4. Doelen – op basis van voorgaande wordt een realistische doelstelling bepaald
  5. Activiteiten – vaststellen van de hoofdactiviteiten

Deze bedrijven gingen je voor:

Bij Forgo begrijpen we het belang van krachtig relatiebeheer en het strategisch ontwikkelen van key accounts. Onze Masterplanner-methodiek heeft talloze bedrijven geholpen hun meest waardevolle klantrelaties te versterken en hun omzet significant te vergroten. Hier zijn enkele voorbeelden van bedrijven die met ons hebben samengewerkt en buitengewone resultaten hebben behaald:

  • “Client Centric” is één van de pijlers van de EQUANS strategie. Masterplanner ondersteunt deze visie en wordt zowel landelijk als regionaal ingezet om de key accountplannen te ontwikkelen

  • Professioneel Key Accountmanagement past binnen de transitie van productverkoop naar oplossingsgericht verkopen. De Masterplanner is een waardevolle methodiek om sturing te geven aan de Key Accounts van CENSO

Klaar om aan de slag te gaan met Masterplanner?

Wil jij aan de slag met het realiseren van groei voor jouw organisatie? Hieronder lees je hoe het proces van aanvraag tot executie er uitziet