Business Development voor Eindgebruikers : Design Sprint

Voor specifeke problemen of uitdagingen bij gebruikers cq klanten wordt Design Sprint ingezet. Een Design Sprint is een gestructureerde & unieke aanpak om in korte tijd innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor specifieke uitdagingen of problemen bij gebruikers/klanten. Deze krachtige oplossingen worden binnen 5 dagen bij cliënten getest.

De voordelen voor jou en jouw organisatie zijn:

Low budget

Snelheid

Draagvlak

Wat is een Design Sprint?

Een Design Sprint is een praktische toepassing van Design Thinking. Het doel van een design sprint is om in een kort tijdsbestek een probleem te begrijpen, creatieve oplossingen te bedenken, snel prototypes te maken en deze prototypes te testen bij gebruikers. De Design Sprint duurt veelal vijf dagen en omvat de deelname van een divers team, waaronder productmanagers, ontwerpers, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. 

De fasen van een standaard design sprint zijn:

Dag 1: Begrijpen: Het team komt samen om de uitdaging te begrijpen, doelen te stellen en te definiëren wat succes betekent. Ze identificeren belangrijke belanghebbenden en verzamelen informatie die relevant is voor de probleemstelling.

Dag 2: Divergeren: Het team genereert zoveel mogelijk ideeën voor mogelijke oplossingen. Deze ideeën worden vaak gevisualiseerd in schetsen of andere formaten. Het doel is om zo breed mogelijk te denken en creatieve oplossingen te verkennen.

Dag 3: Convergeren: Het team evalueert de gegenereerde ideeën en kiest de meest veelbelovende concepten. Ze werken samen om deze concepten verder te verfijnen en te ontwikkelen.

Dag 4: Prototype: Het geselecteerde idee wordt omgezet in een prototype. Dit kan een fysiek prototype, een interactief model of een andere representatie van de oplossing zijn. Het prototype is bedoeld om snel en goedkoop te produceren, maar moet wel de essentie van het concept vastleggen.

Dag 5: Testen: Het prototype wordt voorgelegd aan echte (5-7) gebruikers om feedback te verzamelen. Dit kan helpen om te begrijpen hoe goed de oplossing aansluit bij de behoeften van de gebruikers en welke aanpassingen nodig zijn.

Deze bedrijven gingen je voor:

Bij Forgo zijn we trots op onze samenwerking met een diverse groep van vooruitstrevende bedrijven die de kracht van Masterplanner hebben omarmd om hun grootste uitdagingen aan te pakken. Onze aanpak, gericht op snelle innovatie en directe feedback van gebruikers, heeft aantoonbare resultaten opgeleverd voor organisaties in verschillende sectoren. Hiernaast vind je een selectie van bedrijven die met ons hebben samengewerkt om hun dienstverlening te transformeren, nieuwe producten te ontwikkelen en hun klanten beter te bedienen

  • Op weg naar de circulaire economie is gevraagd om het diensten-aanbod verder uit te breiden. Met behulp van DesignSprint zijn nieuwe consultancy-diensten ontwikkeld en is een kenniscentrum ingericht

  • Gevraagd is om het partnership van klanten te versterken. Met Design Sprint resulteerde dit in de oprichting van een Academy.

  • Reizigers vinden het wachten op perrons vervelend. Gekeken is naar de echte problematiek van het wachten. De Design Sprint resulteerde in een nieuw dienst ‘Stations TV’ waarin een zandloper aan de reizigers liet zien hoe lang het nog duurde voordat hun trein aankomt. Daarnaast werd aanvullende informatie gegeven (waaronder nieuws- en weerberichten) om het wachten plezieriger te maken. Zelf ROVER (de belangenorganisatie van OV-reizigers) is positief!

Klaar om aan de slag te gaan met Design Sprints?

Wil jij aan de slag met het realiseren van groei voor jouw organisatie? Hieronder lees je hoe het proces van aanvraag tot executie er uitziet